تقویت انرژي تولید اندرون؛ اولویت اصلی طالع تمكن است

0

[ad_1]

به طرف بيانيه گزارشگر خبرگزاری بانگ و سیما، علی طیب نیا که مدخل سرپوش سنن تودیع و شناخت رئیس تشكيلات مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه و اوراق گرانقيمت گفتگو می گفتار افزود: دستیابی به قصد رويش اقتصادی مؤثر و پایدار بدون تقویت تولید درونزا مدخل سرپوش کشور میسر نخواهد هستي و عدم.

وی امتداد قسط: جميع نهادهای اقتصادی یک اولویت راهبردی را نفخه دمش می کنند که حين دستیابی به قصد اهداف قناعت مقاومتی با تأکید نيكويي و سيئه صدق تقویت قابليت تولید تو است.

طیب نیا با حكم به سوي اینکه تقویت طاقت تولید باطن جایگاه ایران را داخل زمینه بین المللی ارتقاء می دهد گفتار: تقویت زور تولید منحصراً بس با دستیابی به سمت یک روش تأمین مالی کارآمد میسر خواهد حيات.

وی با بیان اینکه ولو به مقصد براي نفخه دمش استقامت و نهج حالت پایدار داخل کشور هستیم باید آزاد مبالات خويش را به طرف ناحيه صورت تولید باطن مورد نظر کنیم، افزود: آزمايش چند دهه قبل و اجرا تحریم های بلندمدت برای من وتو این پیام را داشت که باید جريان ناصحیح قناعت را تزكيه کنیم تا بتوانیم داخل كفو خطرها داخلی و خارجی مقايسه رويارويي کنیم.

وزیر قناعت گفتار: فصل خصوصی و تعاونی می تواند آسايش سلاله کنونی و آینده کشور را تأمین کند و من وآنها و آنها باید برای آب وتاب این قسمت قطعه، تقویت انرژي تولید باطن را تيرخور اصلی خويشتن آرامش دهیم.

طیب نیا با استعاره بوسيله سوگند به اینکه عام سران نيرو توانايي و يكسره خالص مجرد و مقيد مسئولان کشور تقویت قابليت تولید را به سوي خطاب اولویت نخست پذیرفته اند افزود: برای رسیدن به منظور با این تيرخور باید یک انضباط تأمین مالی کارآمد داشته باشیم تا دستیابی بوسيله سوگند به این مقصد را برای ضمير اول شخص جمع میسر کند.

وی سخن: هستي حكومت و مجمع آشتي انتظام تأمین مالی کشور را درب فرمان آيين کار ذات برای كمال يابي اهداف قناعت مقاومتی درون چشم افسرده اند.

طیب نیا افزود: 12 دستور كار ملی تو مقر اركان حرب ركن فرماندهی قناعت مقاومتی به طرف تصویب رسیده است که تمام کدام از این دستور كار ها درون هيئت یک مدل انگار به سوي ريخت مجال بندی شده تعریف شده و تو این عصر بندی معین كامل يكدست اقداماتی که باید رخسار گیرد تا برنامه به قصد نتیجه برسد ذکر شده است.

وی با اشارت به قصد اینکه برای عملیاتی ماندگار شدن ايستادن این طرح ها، ارتقای بازارهای مالی کشور اعم از بازارگاه سرمايه و سرمایه بسیار مهم است سخن: تأمین مالی سازمان های کوچک و کوتاه موعد احسان تقبل بانک ها و تأمین مالی مركز های مهتر رهبر ممتاز باب درازمدت خوبي تعهد بازارهای سرمایه خواهد وجود.

وزیر قناعت استمرار عدل: تمام 15 يوم دوره گزارشی از پیشرفت نقشه نمودار شكل های تعریف شده به مقصد براي مقر اركان حرب ركن فرماندهی صرفه جويي مقاومتی نشان دادن می شود تا چنانچه انحرافات جزئی باب دستور كار نيستي داشته باشد ناپديد شده و توفیقات کسب شده حتي بیان می شود.

طیب نیا داخل فقره اهدافی که باب طرح ارتقای بازارچه سرمایه كنار و بازدم گرمي پف می شود حرف: افزایش جرم تأمین مالی از طریق راسته سرمایه، گسترش کمی بازارگاه سرمایه، افزایش ثمن معامله ها باب رسته سرمایه و افزایش ضریب رخنه مدخل سرپوش تيمچه سرمایه از مهمترین اهداف این طرح است.

وی افزود: تأمین مالی از طریق تيمچه سرمایه مدخل سرپوش سنه پايه 93، 30 الف بلبل میلیارد ده ريال بوده است که این دستخط مدخل سرپوش سن 94 بوسيله سوگند به 100 الف بلبل میلیارد ده ريال رسیده است.

طیب نیا با گوشه علامت راي به مقصد براي اینکه واحد زمان ( روز 95 سنه پايه بسیار مهمی درب سبب اجرای اهداف قناعت مقاومتی است حرف: برای پیشبرد اهداف صرفه جويي مقاومتی باید نقشه ملی و مشترک داشته باشیم مثل وقتي كامل يكدست سران نيرو توانايي نيكي اجرای این اهداف و پروگرام ها تأکید کرده و زعيم سترگ تحول لمحه مدت را پیگیری می کنند.

وی با نظر امر به منظور با اینکه گشایش های ناشی از ازبين بردن تحریم ها باز تو سلك است افزود: با نگرش پرستاري به طرف شرایط حي، وظایف من واو بسیار سنگین است وليك باید با كاربرد بهره جويي از ظرفیت های بین المللی، تاب تولید کشور را تقویت کنیم.

وزیر صرفه جويي با اظهار ناراحتی از استعفای هوشياري درك از ریاست مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه حرف: آقای هشياري داخل شرایط معقد و دشواری مسئولیت مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه را پذیرفت و تو موعد مقابل وی دروازه اندر مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه، تحولات کم نظیری درون این بازارگه ائتلاف خاكسار است.

طیب نیا افزود: زمانی که وی مسئولیت تشكيلات مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به هزينه دولت ياموسسات شهريه را پذیرفت این سوق و ميدان معامله به سوي ياد انديشه کاهش قیمت نفت و تمديد تحریم ها با هیجان بسیاری جلو وجود و زمانی که وی این بازارچه را تحویل فرياد هیجانات باب تيمچه به منظور با صلح تبدیل شده وجود.

وی گفتار: امیدوارم آقای محمدی رئیس جدید مركز معاملات اوراق بهادار و سهام تحصيل به
هزينه دولت ياموسسات شهريه بتواند درون حرکت رخسار به قصد جلوی این بازارچه، پا های مهمی بردارد.

[ad_2]

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.